Conócenos


Delegado
Rvdo. Sr. D. Adelino Álvarez GayoSecretaria
Dña. Josefa Ledo López

Dirección postal
Obispado de Ourense
Apartado de correos 142
32080 Ourense

Localización
Rúa Progreso 26
32003 - Ourense
Horario
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Contacto
988 366 146
988 366 142

Correo Delegación:  misiones@obispadodeourense.com


 


0 comentarios :

Publicar un comentario